Què és què?

Què és l’orgànica?

 • Restes de fruita, verdura, carn i peix.
 • Restes de menjar cuinat o en mal estat.
 • Closques d’ou, fruits secs i marisc.
 • Cendra de fusta (ben apagades).
 • Marro de cafè i restes d’infusions.
 • Taps de suro.
 • Paper de cuina i tovallons de paper usats.
 • Rams de flors seques i restes de jardí de poc volum.

L’orgànica és, bàsicament les restes d’aliments vegetals i animals que produïm al cuinar-los o menjar-los. Portar la fracció orgànica a l’abocador és malbaratar un valuós recurs, a banda d'ocasionar greus problemes ambientals.

Què són els envasos?

 • Garrafes i ampolles de plàstic.
 • Brics de llet, suc, etc.
 • Llaunes de refresc.
 • Llaunes d’aliments en conserva.
 • Tapes de pots.
 • Esprais de productes no tòxics.
 • Paper de cuina i tovallons de paper usats.
 • Paper d’alumini.

Què és el vidre?

 • Ampolles i pots de vidre.

Què és el paper-cartró?

 • Diaris i revistes.
 • Papers diversos.
 • Caixes de cartró degudament plegades.

Què és el rebuig?

 • Pols d’escombrar i aspirar.
 • Restes de ceràmica.
 • Burilles.
 • Compreses i bolquers.
 • Tot allò que no es pugui reciclar.

El rebuig és l'única fracció que no es recicla. Abans de llençar quelcom al rebuig hem d’estar segurs que no es pugui reciclar.