Processos participatius

Recordeu que sempre ens podeu fer arribar els vostres suggeriments per millorar l’activitat de l’Ajuntament mitjançant aquest formulari.

Processos participatius en marxa

Pressupostos Participatius (2023)

L'objectiu d'aquest procés participatiu és que els veïns i veïnes s'impliquin en la presa de decisions del consistori escollint com invertir 20.000 euros. La primera fase del procés estarà oberta fins al 10 de novembre, temps en què es recolliran les propostes veïnals.

Informació sobre totes les fases

Informació sobre les propostes finalistes 

Enllaç aplicatiu.


Processos participatius finalitzats

Pressupostos Participatius (2021)

L'objectiu d'aquest procés participatiu va ser que els veïns i veïnes s’impliquessin en la presa de decisions del consistori escollint com d’invertir 20.000 euros. Aquest procés es va iniciar el mes de setembre i va finalitzar el mes de desembre.

Informació sobre els resultats

Informació sobre les propostes finalistes

Informació sobre totes les fases

Pla de Mobilitat municipal (2021)

L'objectiu d'aquest pla és elaborar una anàlisi tècnica de la situació actual del municipi en matèria de mobilitat a partir de dos grans àmbits d’estudi (amb subàmbits vinculats a cada un d’ells): la Mobilitat Rodada/motoritzada i la Mobilitat Activa/Sostenible. A partir de la informació de diagnosi (sintetitzada i intel·ligible), i prenent de referència els objectius de caràcter tècnic es dinamitzaran dos espais participatius de caràcter temàtic i oberts a tots els veïns i veïnes que desitgin participar-hi.

Pla Local de Joventut (2021-2024)

L'elaboració d'aquest pla pretén donar resposta, a través de polítiques integrals i d’una correcta planificació, a les necessitats reals dels i les joves del municipi. La participació dels i les joves en el procés, així com dels altres agents esmentats és essencial per tal de garantir que la diagnosi sigui el màxim d’ajustada possible, i per afavorir la seva implicació en la definició d’unes propostes. 

Estudi Local de l'Habitatge

Aquest estudi té com a naturalesa fer una radiografia de l’estat de l’habitatge a Vilajuïga, valorant el parc edificat existent partint de la documentació i bases de dades existents, tot comparant-les amb la realitat a través de les aportacions fetes pels veïns que han acceptat participar en l'estudi. 

Podeu consultar aquí el document final:

Planificació compartida de la política de promoció econòmica de Vilajuïga (2020)

Taller participatiu de diagnosi amb agents econòmics i socials del poble a càrrec de l'empresa Neòpolis, Consultoria Sociopolítica, SL. L'objectiu d'aquests tallers és promoure una planificació compartida entorn el desenvolupament de les polítiques de promoció econòmica del municipi. 

Podeu consultar aquí el document final: