La deixalleria

NOU HORARI:

De dilluns a dissabte, de 9.00 h a 13.00 h. 

(DIMECRES I DIUMENGE TANCAT)

Per qualsevol incidència podeu contactar amb les oficines municipals (972 53 00 05) o enviant un correu a oficinaverda@vilajuiga.cat.

Residus admesos a la deixalleria:

– Voluminosos

– Porexpan

– Dissolvents

– Restes vegetals

– Pneumàtics

– Residus àcids i bàsics

– Runes d’obres menors

– Electrodomèstics

– Pesticides

– Piles

– Ampolles de cava

– Fluorescents

– Tèxtils

– Cable elèctric

– Làmpades

– Paper i cartró

– Oli vegetal

– Toners

– Ferralla i metalls

– Miralls i vidre pla

– Vidre

– Oli mineral

– Radiografies

– Envasos de plàstic

– Bateries

– Aerosols

– Orgànica

– Pintures i vernissos

– Medicaments

– Fustes