Equip de govern

Qui forma part de l'Equip de Govern?

L'Equip de Govern està format per tots els regidors que formen part del govern, ja sigui per formar part del partit que ha guanyat les eleccions o a través d'una coalició.

L'Equi de Govern de l'Ajuntament de Vilajuïga està format pels 5 regidors següents:

 • Joana Cobo Ortiz. És l’Alcaldessa i presideix la sessió - (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Oscar Garcia Belmonte. 1r Tinent d'Alcalde - (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Narcís Brugat Ras. 2n Tinent d'Alcalde - (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Francesc Llavanera Saulina. 3r Tinent d'Alcalde - (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Marta Renart Barceló. (Esquerra Republicana de Catalunya)

Què és un regidor delegat?

  És un regidor al qual l’alcalde ha encomanat la gestió d’una àrea del govern municipal, per això se’ls identifica per les àrees de les quals són responsables.

  Què s’entén per cartipàs municipal?

  El cartipàs estableixen les àrees de govern, la distribució d’atribucions entre els diferents regidors i òrgans de l’ajuntament, la composició dels òrgans col·legiats de l’ajuntament, les dedicacions i retribucions dels regidors, la periodicitat de les sessions ordinàries del ple i d’altres disposicions organitzatives de l’ajuntament.

  Quin és el cartipàs de l'Ajuntament de Vilajuïga?