Serveis subministrament

AIGUA

Sorea (Avaries) 972 256 359
Sorea (Avaries 24h) 900 304 070
Sorea (Informació lectures) 900 816 101

ELECTRICITAT

Hidro-Empordà 972 031 600
Hidro-Empordà (Avaries) 900 770 077
Punt de servei Endesa 972 150 303
Endesa (Avaries) 902 536 536

GAS

Gas butà-Mallol  972 503 103
Repsol (Gas propà - Informació) 901 100 125
Repsol (Gas propà - Avaries) 901 101 520

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Sersall 972 15 87 42