Campanyes de publicitat

A continuació es detalla la despesa en publicitat a diferents mitjans de comunicació que ha fet l’Ajuntament de Vilajuïga en els darrers anys.

En el pressupost del 2023 s’han consignat 4.000€ a la partida de ‘Publicitat i propaganda’. 


Any 2022

[544,50 €] Anunci/Reportatge sobre escapades 1 a Vilajuïga

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 2 de juny)

[121 €] Anunci/Reportatge sobre les Jornades Culturals

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 2 de juny)

[242 €] Anunci/Reportatge sobre la Festa Major

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 2 de juny)

[544,50 €] Anunci/Reportatge sobre escapades 2 a Vilajuïga

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 2 de juny)

[350,90 €] Anunci/Reportatge 'L'Hora del poble'

Noves Ediciones AltEempordaneses SLU - Hora Nova (despesa aprovada el 10 de maig)

 

Any 2021

[300 €] Anunci/Reportatge sobre escapades a Vilajuïga

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 6 d'agost)

[400 €] Anunci/Reportatge sobre la llar d'infants municipal els Nins

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 19 de gener)

 

Any 2020

[205,70 €] Anunci/Reportatge sobre els atractius turístics de Vilajuïga

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada l'11 d'agost)

[270 €] Anunci a xarxes socials i paper + Reportatge sobre l'Entrecastells i la Fira de Muntanya

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 22 de maig)

[515,6 €] En concepte de publicitat segons el conveni "El Punt Avui Les Ciutats són capitals" (correspon a les quotes de gener a maig de 2020)

Hermes Comunicacions SA - Punt Avui