Campanyes de publicitat

A continuació es detalla la despesa en publicitat a diferents mitjans de comunicació que ha fet l’Ajuntament de Vilajuïga en els darrers anys.

En el pressupost del 2021 s’han consignat 3.000€ a la partida de ‘Publicitat i propaganda’. 


Any 2020

[205,70 €] Anunci/Reportatge sobre els atractius turístics de Vilajuïga

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada l'11 d'agost)

[270 €] Anunci a xarxes socials i paper + Reportatge sobre l'Entrecastells i la Fira de Muntanya

Editorial de l'Empordà SL - Setmanari de l'Empordà (despesa aprovada el 22 de maig)

[515,6 €] En concepte de publicitat segons el conveni "El Punt Avui Les Ciutats són capitals" (correspon a les quotes de gener a maig de 2020)

Hermes Comunicacions SA - Punt Avui