Convenis

Convenis signats durant el 2024

[08/04/2024] CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I CAN PERE PAU SL PER L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA FINCA 1803 I D’UN COEFICIENT DEL 30,91% DE LA FINCA 1805 

[17/03/2022] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I  L'ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE VILAJUÏGA

Convenis signats durant el 2022

[11/07/2022] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA  I HUMANA - FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO.

[12/09/2022] CONVENI DE COOPERACIÓ TÈCNICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DE 0 ALS 14 ANYS

[16/12/2022] CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT

Convenis signats durant el 2021

[03/05/2021] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I AIGÜES MINERALS DE VILAJUÏGA, S.A.

[03/05/2021] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA, PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL. (RESCAT) 

[03/05/2021] CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS DE DESFIBRIL·LADORS I GESTIÓ DE LA SEVA XARXA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA.

[03/05/2021] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I L'ESCOLA SANTIAGO RATÉS DE VILAJUÏGA

 

Convenis signats durant el 2020

[12/03/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I L’ENTITAT GRUP EXCURSIONISTA CAPGIRELL VILAJUÏGA PER L’ORGANITZACIÓ DE LA CURSA DE MUNTANYA ENTRE CASTELLS.

[17/03/2020] CONVENI PER SUFRAGAR LES DESPESES CORRENTS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE SANTIAGO RATÈS

[21/06/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE RUMB PELS CURSOS 2020-2021 AL 2023-2024

[09/07/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I EL SENYOR PAU COLL I TURRÀ

[23/07/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I EL CLUB DE FUTBOL VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

[30/07/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÍGA I L'ENTITAT AIGÜA DE VILAJUÏGA

[31/07/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I L'AMPA DE L'ESCOLA SANTIAGO RATÉS DE VILAJUÏGA

[31/07/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I EL CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC DE VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

[07/08/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I LA COLLA GEGANTERA DE VILAJUÏGA

[07/08/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I L'ESCOLA TRAIL RUNNING CAP DE CREUS PER LA CESSIÓ D'US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

[07/08/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I L'ATHLETICO CLUB DE FUTBOL VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

[07/08/2020] CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I EL CLUB CICLISTA DE VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D'US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

[17/11/2020] CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS