Centre de culte

Església de Sant Feliu 

Adreça: Pl. de l'Església

Telèfon rectoria: 972 53 00 09

Mossèn: Manel Seco