Centre de culte

Església de Sant Feliu 

Adreça: Pl. de l'Església

Telèfon rectoria: 972 25 63 91 (Roses)

Rector: Mn Josep Puig

Diaca: Mn Jordi Coll