Comissió informativa

Què és la Comissió informativa?

La funció de les comissions informatives és l’estudi, informació o consulta dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de govern local.

Qui forma part de la Comissió informativa?

La Comissió informativa de Vilajuïga està format pels 6 regidors següents:

 • Francesc Xavier Llorente Cabratosa (És l’Alcalde i presideix la sessió). (Assemblea per Vilajuïga)
 • Paula Pairó Cortada. (Assemblea per Vilajuïga)
 • Simó Colls Costa. (Assemblea per Vilajuïga)
 • Joana Cobo Ortiz. (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Oscar Garcia Belmonte. (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Joan Aguilar Destart. (Junts per Vilajuïga)

  Quan se celebren les Comissions informatives?

  Les sessions ordinàries de la Comissió informativa permanent se celebraran cada dos mesos, els dijous abans del ple a les 19.00 h. Els plens ordinaris se celebren els primers dilluns de cada dos mesos. 

  Què cobren regidores/regidors per assistències?

  Els regidors i regidores no perceben cap retribució per assistència a la Comissió informativa.


  Convocatòria de les Comissions informatives de l'Ajuntament de Vilajuïga:

  Podeu consultar les convocatòries de les comissions informatives en l'ordre del dia dels plens. Es convoquen el dijous anterior a la celebració dels plens a les 19 h.

  Actes de les sessions de les Comissions informatives de l'Ajuntament de Vilajuïga:

  L'única comissió informativa celebrada ha tingut lloc el 21 de novembre de 2019. La resta no han comptat amb l'assistència dels grups municipals a l'oposició i per tant, no s'han celebrat. 

  2019