Ordenances i reglaments

Què són les Ordenances Fiscals?

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos, taxes i preus públics.

Quines ordenances fiscals ha aprovat l'Ajuntament de Vilajuïga?