Accés a la informació pública

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). 

Per fer-ho podeu omplir el següent formulari: https://seu-e.cat/ca/web/vilajuiga/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/12358896?p_auth=qnsL1Asv

El tràmit es pot fer presencialment o per internet i és totalment gratuït.

 

Informe de les peticions rebudes

2021

Data inici expedient

Número d’expedient

Contingut

Admesa/inadmesa

Estimada/Desestimada

Causa d’inadmissió/Desestimació parcial

28/12/20

X2021000032

Sol.licita còpia documentació presentada.

ADMESA

ESTIMADA

 

14/06/21

X2021000341

Sol.licita import global ingressos impostos directes.

ADMESA

ESTIMADA

 

30/08/21

X2021000486

Consulta expedient.

ADMESA

ESTIMADA

 

30/09/21

X2021000583

Consulta expedient.

ADMESA

ESTIMADA

 

12/12/21

X2021000679

Consulta expedient.

ADMESA

ESTIMADA

 

15/12/21

X2021000687

Consulta expedient.

ADMESA

ESTIMADA