Recursos humans i convocatòries

Relació de llocs de treball

Retribucions dels directius o càrrecs de confiança

L'Ajuntament de Vilajuïga no té directius ni càrrecs de confiança. 


Convocatòries públiques obertes

  • 2 PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de maig.

Anunci d'aprovació de les bases generals del procés selectiu d'estabilització de dues places d'auxiliar administratiu/va.

Anunci convocatòria per proveir dues places d'auxiliar administratiu.


Convocatòries públiques tancades

  • PLAÇA D'ADMINISTRATIU/IVA

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de març.

Anunci d'aprovació de les bases generals del procés selectiu d'estabilització d'una plaça d'administratiu/va.

Decret aprovant llista definitiva d'aspirants ADMESOS del procés de selecció per cobrir una plaça d'administratiu/va, i convocatòria aspirants que han de realitzar la prova de català.

Acta del tribunal qualificador del procés selectiu d'estabilització d'una plaça d'administratiu/va

Decret nomenament i autorització de la contractació com a personal laboral fix a favor de la Sra. Carmen Lobato Morillo per una plaça d'administrativa.