Consultes Ciutadanes

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’ampoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

La participació ciutadana serveix perquè les persones que ho vulguin puguin col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques. Aquests són els processos que es troben a Consulta Ciutadana:

Consultes obertes

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins al 21 de juny.


La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins al 21 de juny.