POUM

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

PLÀNOLS

MODIFICACIONS POUM

MP 1 – 2 – 3 POUM

MP 4 POUM

MP 5 POUM

MP 6 POUM

CATÀLEG MASIES I CASES RURALS DE VILAJUÏGA