RUTA MEGALÍTICA

Descripció de la ruta

Aquest itinerari proposa un recorregut pel conjunt megalític de Coma d’Infern. Aquest conjunt, datat entre el IV i II mil·lenni a.C., presenta un grup molt notable de sepulcres megalítics. La seva proximitat i el fet que es trobin en un mateix paratge geogràfic, fa d’aquest indret una de les més singulars concentracions megalítiques de la comarca. Per arribar-hi cal seguir des de Vilajuïga, durant 1 km aproximadament, la carretera de Sant Pere de Rodes. Abans de passar el pont sobre la riera de Canyelles, cal deixar la carretera i agafar un camí que segueix paral·lel a un torrent. La torrentera i el camí s’endinsen en una raconada que per la banda nord queda limitada pel vessant de la Coma de l’Infern. A la part baixa d’aquest vessant hi ha el dolmen de la Vinya del rei. Des d’aquí cal anar pujant per la carena per trobar els altres megàlits. També es pot fer aquest recorregut a la inversa. Cal, per això, seguir la carretera de Sant Pere de Rodes fins al punt on la carena de la Coma de l'Infern incideix perpendicularment a la carretera. Des d’aquest punt, davallant sempre pel cim de la carena, anirem trobant els megàlits. El primer que trobarem si seguim aquest recorregut serà el dolmen de la Carena.

DOLMEN DE LA CARENA

Es tracta possiblement d’un sepulcre de corredor, amb planta sensiblement rectangular. Té cinc lloses verticals i una sola de coberta que mesura 2,65 m per 2,30 m. L’entrada està orientada al sud-oest i el material emprat és el gneis, que domina pels costats sud, oest i nord.

DOLMEN CAIGUT I 

A la mateixa alçada, però a l’altre vessant, es troba aquest megàlit. Té un dels seus costats i la coberta caiguts, però amb els seus elements allí mateix. És un sepulcre de corredor, amb planta trapezoidal.

DOLMEN CAIGUT II 

A poca distància de l’anterior i al mateix vessant, es troba aquest sepulcre de corredor. De tots els megàlits de Coma de l’Infern és el que està més malmès, ja que només resten dempeus una o dues lloses.

DOLMEN DE LES RUÏNES 

A l’altre vessant, i a continuació del dolmen de la Carena, trobem aquest megàlit. Era possiblement un sepulcre de corredor. Té sis lloses dempeus i dues de coberta. L'orientació de l’entrada és al sud-oest i el material emprat és el gneis. L’emplaçament és dominant pel sud, oest i nord.

DOLMEN DE LA TALAIA 

És de tipus galeria catalana amb planta en forma de V. Conserva cinc lloses verticals i una de coberta que mesura 2,40 m. de llargada per 1,95 m. d’amplada. El sepulcre és orientat al sud-oest i el material emprat és el gneis. La seva situació és dominant vers migdia, ponent i tramuntana.

DOLMEN DEL GARROLLAR 

És un sepulcre de corredor, amb caixa rectangular. De tots els megàlits de la Coma de l’Infern és el que ha estat més transformat per a convertir-lo en barraca. Té tres lloses verticals i una sola llosa de 3,6 m. de llargada per 2,7 m. d’amplada per coberta. L’orientació és al sud-oest i el material emprat és el gneis. La seva situació és dominant, però no tant com la dels altres sepulcres.

DOLMEN DE LA VINYA DEL REI 

Aquest megàlit és el més gran del terme de Vilajuïga i el seu emplaçament en un fondal en un lloc gens dominant, és excepcional. És un sepulcre del tipus de corredor amb planta trapezoidal. Cinc grans lloses verticals componen la caixa, i una sola llosa de 4,15 m. de llargada per 2,95 m. d’amplada, la coberta. L’orientació de l’entrada és al sud-oest i el material emprat és el gneis.

Característiques del recorregut

Distància: 10,34 km

Desnivell: 427m

Circular: Si

Temps previst: 4h – 4h30