QUÈ FARIES PER VILAJUÏGA AMB 20.000 €?

Els Pressupostos Participatius de Vilajuïga 2021 tenen per objectiu que els veïns i veïnes s’impliquin en la presa de decisions del consistori escollint com s’han d’invertir 20.000 euros. Aquest és un procés que s’inicia el setembre i s’allargarà fins al desembre.

La primera fase consisteix en la recollida de propostes, que podran fer tots els habitants del poble que estiguin interessats.

Com han de ser les propostes?

Han  de complir uns criteris bàsics:

  1. Ser inversions/actuacions d’interès públic que no tinguin un cost extra de manteniment i/o que no suposin la contractació de nou personal
  2. Donar resposta a una necessitat concreta
  3. Ser de competència municipal
  4. Han de ser viables i amb sentit comú
  5. No poden ser subvencions i/o ajuts a entitats o col·lectius
  6. Cap proposta pot superar els 20.000 € acordats

Qui pot presentar propostes i com?

Qualsevol habitant del poble, menor o major d’edat, podrà presentar tantes propostes com vulgui.

Hi ha dues maneres de fer-ho:

  • Omplint les butlletes que s’han enviat a totes les cases. També se’n poden recollir més a les oficines municipals.
  • A través del següent formulari.

Des de l’Ajuntament però, es convida a pensar-les en família o amb alguna de les entitats en les que els veïns participen, per tal d’aconseguir una visió global del municipi i les necessitats que cal satisfer.

Un cop acabi el termini per presentar propostes, s’engegarà la segona fase, en la que els tècnics municipals hauran d’estudiar si les propostes compleixen tots els criteris anteriorment descrits.

Un cop valorades, s’elaborarà un document que es farà públic, en la que apareixeran totes les propostes que hagin estat validades i també les que hagin estat descartades, explicant el motiu de la seva no acceptació.

La tercera fase consistirà en convocar una trobada perquè els veïns decideixin quines han de ser les propostes que han de passar a la votació final.

Per tal d’evitar que passin a votació final moltes propostes, fet que compliqui la tria, els veïns i veïnes que assisteixin a l’acte decidiran les 10-15 propostes més interessants.

En aquesta trobada, s’agruparà als assistents en grups de 4-5 persones per tal que es debati i classifiqui les propostes per prioritats. A més, es donarà espai per, aquelles persones que ho vulguin, defensin i convencin a la resta d’assistents, de la idoneïtat de la proposta presentada.

La quarta fase serà la darrera revisió per part dels tècnics, que s’ocuparan de quantificar el cost de les 10-15 propostes seleccionades. En aquesta fase també es donaran a conèixer els detalls de totes aquestes propostes.

I finalment, la cinquena i darrera fase serà la votació final.  Durant dues setmanes, al llarg del mes de desembre, s’habilitarà un punt de votació a l’Ajuntament. Podran votar els majors de 16 anys empadronats el municipi.

De tots els vots en resultarà la proposta guanyadora, que es preveu que es pugui donar a conèixer en finalitzar l’any. El projecte que hagi obtingut més vots serà el que s’executarà durant el 2022.