Vilajuïga busca nou director/a de la llar d’infants!

03/08/2020

La selecció es farà a través d’un concurs oposició per ocupar, amb un contracte laboral temporal, la plaça vacant de director/a de la llar d’infants Els Nins de Vilajuïga. Hi ha temps per presentar-se fins al 31 d’agost.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga ha obert el termini per presentar-se al concurs oposició per ocupar, a través d’un contracte laboral temporal, la plaça vacant de director/a de la llar d’infants Els Nins de Vilajuïga. La persona que ocupi aquesta plaça, de jornada completa, haurà d’organitzar i dirigir el centre educatiu municipal el proper curs.

El concurs constarà d’una prova pràctica en la que els aspirants hauran de presentar el projecte que hagin elaborat davant d’un tribunal. Aquest tribunal estarà format per la secretària de l’Ajuntament, per un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i d’un tècnic expert que no formi part de l’Ajuntament.

També es valorarà l’experiència professional, així com els cursos de formació, i es complementarà amb una entrevista personal. La persona que resulti guanyadora del concurs comptarà amb un període de prova de 6 mesos i, d’igual manera, les persones que hagin superat el concurs sense resultar guanyadores restaran en una borsa durant tres anys.

Podeu consultar les bases i tots els requisits al següent enllaç.