S'aprova el pressupost 2021 incrementant la despesa que millora la qualitat de vida dels veïns

14/01/2021

Els ingressos també han augmentat gràcies a la gestió de la morositat i als convenis amb Aigua Vilajuïga i l’Ajuntament de Pedret i Marzà pel manteniment dels centres educatius del poble.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga va celebrar, el passat 11 de gener, un ple municipal per aprovar el pressupost general pel 2021. Amb un import total d’1.075.720 euros, el pressupost va ser aprovat gràcies als vots favorables de l’equip de govern.

Enguany el pressupost està marcat per una forta despesa en serveis que pretenen millorar la qualitat de vida dels habitants. Així doncs, entre aquests en destaquen els 55.000 euros invertits en la neteja de carrers o la reparació i millora de diversos equipaments municipals. Dins d’aquestes reparacions es troben la llar d’infants, que experimentarà diversos canvis en el marc del projecte per donar-li un impuls al servei, o les reparacions a l’escola –en la que es preveu canviar la cuina i els antics lavabos. El pressupost també contempla 26.000 euros per jardineria.

Augment dels ingressos

La gestió de diversos impostos i taxes, així com la signatura de diversos convenis, han permès que aquest any el pressupost prevegi un augment pel que fa als ingressos. Així doncs, malgrat la rebaixa del 0,60 al 0,55 de l’IBI –que suposarà més de 34.000 euros que l’Ajuntament deixarà d’ingressar–, s’ha comptabilitzat un increment de les quantitats recaptades relacionades amb la morositat, és a dir, contribuents que tenien un deute important amb l’Ajuntament. També s’ha augmentat la previsió d’ingressos pel que fa a l’ICIO, que gràcies a la rigorositat en la reclamació d’aquest impost també s’ha pogut recaptar més del previst inicialment.

D’altra banda, els convenis signats entre l’Ajuntament de Vilajuïga i Aigua Vilajuïga (per cobrir les despeses relacionades amb la llar d’infants) i amb l’Ajuntament de Pedret i Marzà (per cobrir les despeses de l’escola, en la qual assisteixen alumnes dels dos municipis), han provocat un augment de 26.000 pel que fa als ingressos.

2021, l’any de les inversions

Malgrat que el pressupost pel 2021 contempla una partida molt reduïda pel que fa a inversions, aquest any el municipi veurà com s’executen diverses obres importants com el canvi de l’enllumenat de bona part del nucli antic del municipi, la millora del paviment del carrer Ginesta i el seu entorn o la recollida d’aigües pluvials de la zona de la carretera de Sant Pere de Roda i el carrer Sant Sebastià.

Així doncs, la disminució d’aquesta partida s’explica perquè el cost de totes aquestes inversions es va consignar al pressupost del 2020 –per tal de poder fer els tràmits de licitació i/o els contractes menors, segons cada cas–. Finalment doncs, totes aquestes inversions ja tramitades s’executaran al llarg d’aquest any. 

Més planificació pels propers anys

Seguint una de les línies estratègiques de l’equip de govern, l’Ajuntament de Vilajuïga seguirà avançant en la planificació de diversos aspectes relacionats amb el municipi. És per això que aquest any es redactarà el Pla de Mobilitat, que ha de permetre aplicar mesures a curt, mitjà i llarg termini relacionades amb aspectes que afecten la circulació de vianants i de vehicles o la regulació de l’aparcament a tot el municipi. També serà l’any en què es redactarà el pla de joventut i el pla de prevenció d’incendis, i finalment el pla de l’habitatge i el pla de reactivació econòmica veuran la llum.