S'ajorna el cobrament d'impostos a Vilajuïga

13/04/2020

L'Ajuntament de Vilajuïga, juntament amb XALOC, l'entitat encarregada de la recaptació d'impostos al municipi, ha decidit ajornar el cobrament d'impostos com a mesura econòmica per frenar l'impacte del covid-19.

Impost de Béns Immobles (IBI urbà)

Contribuents amb domiciliació bancària:

  • Primer termini (30%) 1 de juny
  • Segon termini (40 %) 15 de juliol
  • Tercer termini (30%) 1 d'octubre

Contribuents sense domiciliació bancària:

  • S'amplia el període de pagament en voluntària sense recàrrec fins al 15 de juny.

Per pagar en el període ampliat cal sol·licitar un nou document de pagament al CAU via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat). Consulteu el calendari actualitzat del cobrament d'impostos a la pàgina web de XALOC, la qual s'actualitzarà cada vegada que es decideixin noves dates: http://www.xalocgirona.cat/serveis

Per últim, XALOC informa que s'estan repartint tríptics a domicili amb el calendari de cobrament previst abans de l'estat d'alarma, el qual ja NO ÉS VÀLID.

Impost de Béns Immobles (IBI rústic) i Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Degut a l'allargament de l'estat d'alarma, el cobrament de l'IBI rústic i l'Impost de Vehicles també s'han prorrogat.

 

Podeu consultar el Calendari del Contribuent actualitzat aquí