RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 9 DE MAIG

10/05/2022

El ple, amb 9 punts a l’ordre del dia, va comptar amb l’aprovació del pla de joventut i d'una modificació de l'ordenança de civisme, entre d'altres aspectes tractats.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga va celebrar, el passat dilluns 9 de maig, el tercer Ple Ordinari de l’any 2022, en el qual van assistir 6 dels 9 regidors totals, amb l’absència dels regidors Narcís Brugat i Oscar Belmonte del grup municipal d’Esquerra Republicana, i dels regidor Joan Aguilar del grup municipal de Junts x Vilajuïga. 

En el ple es va aprovar l’acta del ple anterior (7 de maig) i es va donar compte dels diversos decrets d’alcaldia. En segona instància es va passar donar comptes de diversos informes d’intervenció i resultats de control financer del primer trimestre de l'any. 

A continuació es va sotmetre a votació la sol·licitud de subvenció de càrrecs electes pel 2022, que va ser aprovada per unanimitat, i després es va procedir a la votació de la modificació de l'ordenança de civisme per incloure la regulació referent al nou Punt d'Emergència de la Deixalleria Municipal, i també del Pla Local de Joventut, per a l'anualitat 2021-2024. 

 Finalment, al no haver-hi punts d'urgència a tractar, es va procedir als precs i preguntes, que va protagonitzar la regidora portaveu d’Esquerra Republicana, adreçant diverses preguntes d’actualitat  als regidors de l’equip de govern, d’Assemblea per Vilajuïga.