Resum del Ple Ordinari del 17 de gener

18/01/2022

El ple, el primer de l'any, estava protagonitzat per l'aprovació inicial del pressupost municipal pel 2022.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga va celebrar, el passat dilluns 17 de gener, el primer Ple Ordinari de l’any 2022, en el qual van assistir 6 dels 9 regidors totals, excusant absència els regidors Ricard Llorente, Narcís Brugat i Joan Aguilar.

En el ple es van aprovar les actes dels plens anteriors (6 vots a favor) i es va donar compte de diversos decrets d’alcaldia. En segona instància es va passar a l’aprovació del Pressupost Municipal 2022, així com la plantilla de personal. Després d’un breu debat sobre diversos punts del pressupost, els regidors van aprovar-lo inicialment (4 vots a favor del grup municipal d’Assemblea per Vilajuïga i 2 abstencions del grup municipal d’Esquerra Republicana).

A continuació es van donar compte dels informes elaborats per la Sindicatura de Comptes pel que fa al compte general del 2019, i es va passar a l’aprovació de 3 mocions presentades pel grup municipal d’Assemblea per Vilajuïga. Les mocions en defensa de la llengua catalana a l’escola, en defensa de l’ús social de la llengua i per a la continuïtat del tram de línia de Figueres – Portbou i la millora del servei, manteniment i seguretat de l’estació de Vilajuïga, es van aprovar amb tots els vots a favor.

Un cop tractats tots els punts, es va procedir als precs i preguntes, que van protagonitzar els regidors d’Esquerra Republicana, adreçant diverses preguntes d’actualitat  als regidors de l’equip de govern.