Resum de les subvencions atorgades durant el 2020 per part de la Diputació de Girona i Dipsalut

13/11/2020

L'Ajuntament de Vilajuïga a rebut durant l'any 2020 un total de 123.764 € en concepte de subvencions de la Diputació de Girona i Dipsalut.

 

En el marc de l'exercici 2020, l'Ajuntament de Vilajuïga ha conseguit diverses subvencions de la Diputació de Girona i Dipsalut. A continuació us detallem els imports i el destí de cada una d'elles: 

Subvencions de la Diputació

En el marc de la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2020, s'han subvencionat diferents actuacions per un import total de 54.137,61 €:

 • Despeses corrents derivades de l’energia elèctrica de l’enllumenat públic, de l’Escola i reparacions infraestructures i béns naturals, i vies públiques per import de 44.327,50 €
 • Despeses culturals per import de 7.822,50 €
 • Despeses derivades de les noves tecnologies per import de 987,61 €
 • Despeses derivades del manteniment de camins per import de 1.000 €

En el marc de la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

 • Despeses derivades de planificar la política de Promoció Econòmica municipal per import de 2.000 €, diners que s'han destinat a pagar una part del cost del pla de promoció econòmica realitzat amb la participació dels agents econòmics del poble. 

En el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria: 

 • S'han sufragat despeses per a la recuperació del bon estat dels camins i el cost d'una part de la reparació dels desperfectes que ha patit el mur de contenció de terres en el camp de futbol per un import de 34.766,36 €

En el marc de la convocatòria del programa del Pla a l’Acció, s'han subvencionat: 

 • Despeses per a l’actuació millora de l’eficiència de l’enllumenat públic de Vilajuïga per import de 7.920 € (línia 3)
 • Despeses per a l’actuació d’instal·lació foltovoltaica en règim d’autoconsum a l’Escola Santiago Ratés per import de 11.215,38 € (línia 5)
 • S'ha aconseguit assistència tècnica per a la redacció de plans d’acció per a l’energia i el clima (PAESC)

En el marc de la convocatòria per a subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de polítiques d’habitatge:

 • S'ha aconseguit sufragar part de les despeses per a la redacció de l’estudi local d’habitatge a Vilajuïga per import de 7.798,69 €

Subvencions de Dipsalut

Dins de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida 2020, s'han sufragat: 

 • Despeses del programa “Vilajuïga es mou” (que correspon a les classes de gimnàstica i memòria de la gent gran) per import de 865,39 €

En el marc de la convocatòria de subvencions per actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes:

 • Part de les despeses de lluita i control de plagues, insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica i rosegadors per import de 1.998,03 € (el cost total arriba gairebé als 2.500 €)

Dins de la convocatòria de subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic:

 • S'han sufragat part de les despeses derivades del servei de socorrisme de la Piscina Municipal per import de 3.065,19 € (el cost total del servei supera els 11.500 €)