Redueixen un 50% el cànon de l’aigua per usuaris domèstics i activitats econòmiques durant la crisi

02/04/2020

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19. Entre aquestes mesures, hi ha una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua.

La bonificació aprovada serà vigent entre l’1 d’abril i el 31 de maig en els següents casos:

  • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics. Se’ls hi aplicarà a tots els usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua. Als contribuents domèstics que ja tenien una tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per a tots els trams de consum –fins ara s’aplicava al primer tram o tram de consum bàsic.
  • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques.
  • Reducció del 50% als usuaris ramaders.

A banda d’aquestes mesures, cal recordar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua acollir-se al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua.

Més informació