Pedret i Marzà col·laborarà amb les despeses de l’escola Santiago Ratés de Vilajuïga

10/03/2020

Pedret i Marzà col·laborarà amb les despeses de l’escola Santiago Ratés de Vilajuïga

L’Ajuntament de Vilajuïga i el de Pedret i Marzà acaben de signar un conveni que acorda que ambdós municipis es faran càrrec de les despeses de l’escola Santiago Ratés, en la qual assisteixen alumnes dels dos pobles. Aquest conveni, històricament reivindicat, arriba en un moment d’entesa entre els dos consistoris, i permetrà a l’Ajuntament de Vilajuïga repartir les despeses que genera el centre educatiu.

D’aquesta manera, Pedret i Marzà pagarà de forma proporcional al nombre d’alumnes empadronats que assisteixin a l’escola de Vilajuïga en base als conceptes de subministrament elèctric, d’aigua, de gasoil, de productes i personal de neteja, i contractes de manteniment de l’edifici i instal·lacions. De forma extraordinària, l’Ajuntament de Pedret i Marzà podrà col·laborar amb aquelles noves despeses, com poden ser reparacions menors, que puguin sorgir al llarg del curs, sempre que s’acordi amb suficient anel·lació.

Quan arribi el final del curs escolar, ambdós Ajuntaments determinaran les quantitats a aportar a partir de les despeses generades i els alumnes. Per gestionar-ho, es crearà una Comissió de Treball Integrada pels alcaldes, Xavier Llorente i Daniel València i per un regidor de cada poble.

Amb aquest nou acord, també s’acorda que els veïns i veïnes de Pedret i Marzà podran beneficiar-se dels avantatges que tenen els habitants de Vilajuïga en relació als serveis de la piscina municipal i a la llar d’infants.

El conveni que s’acaba de signar tindrà una durada de quatre anys, fet que demostra que és una voluntat real dels dos governs per tot el mandat. Alhora, és una demostració de la bona relació entre ambdós pobles, que tenen una voluntat d’entesa i pretenen seguir enfortint les relacions.