Obert el termini per sol·licitar la subvenció per les entitats esportives de Vilajuïga

26/07/2021

Els clubs i entitats tenen temps fins al 31 d'agost. Cada entitat podrà rebre un total de 500 euros sempre que siguin despeses justificades amb les corresponents factures.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga obrirà l’1 d’agost el termini per presentar la sol·licitud per demanar la subvenció anual per part de les entitats esportives del municipi. Així doncs, amb la voluntat de regular la política d’ajuts i col·laborar amb els clubs i entitats esportives del poble, el consistori ha fet públic que poden participar en aquesta línia de subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre del municipi legalment constituïdes, que  estiguin registrades al Registre de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, com també al Registre Municipal d’Associacions de Vilajuïga. Així mateix, hauran de formar part de les respectives federacions esportives i estar inscrits en les diferents competicions que aquestes celebrin.

Els conceptes subvencionables en matèria d’esports, tal com s’especifiquen en les presents bases, són els següents:

 • Nombre d’esportistes (fitxes/llicències) del mateix club o entitat, amb llicència esportiva (federació o Consell comarcal i/o Esportiu) i empadronats a Vilajuïga. S’inclouen despeses en concepte de fitxes i llicències dels esportistes.
 • Nombre de monitors o tècnics. S’inclouen despeses en concepte de fitxes, i pagament de monitors o entrenadors dels esportistes.
 • Participació en competicions esportives, federades o jocs escolars, en categoria de base i totes les altres categories. S’inclouen despeses en concepte d’arbitratges i desplaçaments dels equips fora de Vilajuïga.
 • Contractació d’assegurances per part dels clubs i destinada a la cobertura de les possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva del mateix club.
 • Adquisició de material esportiu destinat a la pràctica de l’esport.
 • Realització d’escoles esportives
 • Desplaçaments de col·lectius
 • Despeses per entrades a instal·lacions esportives fora del municipi en aquells casos que resulti necessari per a la pràctica esportiva.
 • Medalles, premis i trofeus, amb un màxim de 100 €.

No són subvencionables els conceptes següents:

 • Despeses de menjar: restaurants, muntatge de bar durant els partits, etc.
 • Despeses d’activitats internes amb ànim de lucre.
 • Despeses de material d’ús personal intransferible (botes, sabatilles, bicicletes, patins, proteccions personals…)

L’import màxim de subvenció que cada entitat pot rebre és del 50% de les despeses justificades (amb factures originals) amb un màxim de 500 €.

En el supòsit que un cop feta la distribució inicial dels fons a cadascuna de les entitats esportives existeixi un romanent pressupostari disponible, el repartiment de les quantitats sobrants es farà de manera proporcional a la despesa justificada entre aquelles entitats que hagin superat el 50% de l’import subvencionable i fins a un màxim de 1000 €.