Nova oferta de feina: Agent Cívic

15/10/2019

L'Ajuntament de Vilajuïga convoca una plaça d'agent cívic en el marc del Programa de Garantia Juvenil 2019-2020.

L’Ajuntament de Vilajuïga convoca una plaça d’agent cívic en el marc del Programa de Garantia Juvenil 2019-2020. 

 

*Tota els interessats caldrà que omplin aquesta sol·licitud i la presentin a l’Ajuntament abans del dijous, 24 d’octubre: Formulari

 

Descripció del lloc de treball

Promoure el civisme i desenvolupar les tasques de prevenció de conflictes mitjançant la informació, l’advertència, i quan esdevé necessari, el requeriment.

Seguiment de les incidències derivades del servei de recollida de residus “porta a porta” i promoció de bones pràctiques.

Com l’anterior tasca comporta personar-se als domicilis i, per tant transitar pels carrers, prendre nota de les deficiències viàries que s’observin.

Espai jove (Recollida de dades per al Pla de Joventut).

Col·laboració per a la recollida de dades per complimentar el document unificat de protecció civil DUPROCIM.

 

Requisits importants:

 • Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil (vigent).
 • Estar en situació d’atur i estar inscrit com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals.

 

Titulació requerida:

 • Titulació de Grau Mig, Grau Superior o Universitària relacionada amb animació sociocultural, integració social, educació social i similars.
 • Capacitats i destreses: Habilitats socials, bona comunicació, iniciativa, capacitat de treball en equip, responsabilitat en el treball, autonomia, bon domini del llenguatge parlat i escrit (català i castellà).
 • Actitud positiva i optimista
 • Experiència laboral: Si és possible, en àmbits relacionats amb les tasques a realitzar.

 

Documentació que cal aportar a l’Ajuntament:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
 • Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.
 • Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)
 • Currículum del candidat,

 

Què és Garantia Juvenil?

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’Estratègia de “Emprendimiento Joven” que va ser aprobada al febrer de 2013 per el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Així doncs, la seva finalitat és que els joves que tenen entre 16 i 29 anys puguin accedir al món laboral, ja sigui accedint a una oferta de feina, fent pràctiques en empresa o participant en una acció formativa.

Si estas interessat en participar en el programa i vols més informació pots:

 1. Trucar al 972.67.37.28
 2. Visitar la pàgina de Facebook, fent clic aquí.
 3. Visitar la pàgina de la Generalitat.