Limitacions i restriccions per l'Estat d'Alerta per sequera hidrològica

15/11/2021

Es demana a la població que faci un ús responsable de l'aigua i que es compleixi amb totes les mesures particulars explicades a continuació.

 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament de Vilajuïga que acabem d’entrar en ESTAT D’ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA. Aquest fet ens obliga a aplicar limitacions i restriccions de diferents usos de l’aigua amb l’objectiu de no empitjorar la situació.

És per això que us demanem que feu un ÚS RESPONSABLE DE L’AIGUA així com que compliu les mesures particulars que us detallem a continuació:

· Reg de jardins i zones verdes: només es podrà fer en horari de menor insolació (de 8 del vespre a 8 del matí). El reg ha de ser el mínim indispensable i adaptar-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja.
El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Per defecte, els habitatges amb numeració parell o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

· Neteja de façanes i eliminació de pols: es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes d’aigua per arrossegar la brutícia.

· Piscines: la utilització d’aigua queda limitat per reomplir parcialment piscines amb sistema de recirculació d’aigua en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. També serà acceptat per piscines de nova construcció.

· Neteja de vehicles: fora d’establiments comercials dedicats a la neteja d’aquests, es permet únicament netejar els vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

· Granges: aigua limitada a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte (només quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries).