Les obres del carrer Ginesta i Olivera milloren la mobilitat i estètica de la zona

09/04/2021

Es van iniciar a mitjans del mes de gener al carrer Ginesta i el seu entorn (carrer de l’Olivera i de la Rosa) i després de vàries setmanes d’obres ja s'ha procedit a la signatura del certificat de finalització.

 

L’empresa Aplicacions i Manteniments Dabau S.L. ha estat l’encarregada d’aquests treballs, que han permès que els carrers estrets, propers a la Roca de la Balena, i amb un pendent pronunciat ara comptin amb un paviment regular, amb rampes antilliscants i passamans.

A més, l’escala del carrer de l’Olivera també s’ha renovat, millorant-ne la seva estètica així com el seu paviment. El passamà, previst inicialment en un lateral, es va optar per posar-lo al centre fruit d’una observació d’un dels veïns de la zona. També s’ha eliminat el forat del carrer de la Rosa que era perillós pels vianants.

El projecte, redactat el febrer de 2019 durant la passada legislatura, millora substancialment les condicions actuals d’aquests carrers, així com la circulació i les condicions dels veïns de la zona. El cost d’aquestes obres ha estat finalment de 26.055 € (gairebé el doble de la previsió inicial, de 15.000 €), que es cobrirà amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat per l’anualitat 2019-2023.