L’Ajuntament va rebre 90.000 € de subvencions de la Diputació de Girona el 2021

03/02/2022

Les aportacions econòmiques rebudes aquest 2021 han estat per a inversions en la deixalleria i en l’habitatge social que s’està reformant, en el punt d’informació de l’habitatge i activitats culturals, entre d’altres.

 

En el marc de l'exercici 2021, l'Ajuntament de Vilajuïga ha conseguit diverses subvencions de la Diputació de Girona, Dipsalut i la Generalitat de Catalunya per un import de 90.000 euros. A continuació us detallem els imports i el destí de cada una d'elles:

Subvencions atorgades per la Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021

Ha subvencionat diferents actuacions per un import total de 54.255,79 €:

- Sufragar despeses d’inversió per a l’adequació de millora de l’enllumenat fase III, nou accés centralitzat deixalleria municipal i equips informàtics i càmeres de videovigilància per un import total de 44.327,50 €

- Sufragar despeses culturals per import de 7.822,50 €

- Sufragar despeses derivades de les noves tecnologies per import de 1.105,79 €

- Sufragar despeses derivades del manteniment de camins per import de 1.000 €

Projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

- Sufragar les despeses derivades d’elaboració d’un mapa d’ús turístic en col·laboració amb el Parc Natural del Cap de Creus per import de 1.600  €

Cicle de Concerts de Música de Cobla 2021

- Sufragar les despeses derivades de la contractació de l’Orquestra “Selvatana” a la Festa d’Homenatge de la Gent Gran per import de 3.000 €

Estudis, plans, programes i projectes locals 2021

- Sufragar les despeses derivades de la implantació d’un punt d’informació de l’habitatge municipal per import de 6.272,64 €

Inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 2021

- Sufragar les despeses derivades de la reforma de l’habitatge destinat a política social per import d’11.000 €

Subvencions atorgades per Dipsalut

Condicions i estils de vida 2021

- Sufragar les despeses del programa “Vilajuïga es mou” per import de 7.650,29 €

 Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2021

- Sufragar les despeses de lluita i control de plagues, insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica i rosegadors per import de 1.942,63 €

Servei de socorrisme a la Piscina Municipal

- Sufragar les despeses del servei de socorrisme de la Piscina Municipal per import de 2.823,14 €

Subvencions atorgades pel Departament de la Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors il·lustradors literaris

- Sufragar les despeses de la sessió de lectura amb l’autor del llibre “Algú com tú” de Xavier Bosch per import de 400 €

Programa.cat

- Sufragar les despeses de contractació de l’espectacle Píndoles, teatre breu en espais vius per import de 813,12 €

A banda d’aquestes actuacions, també ha estat subvencionada la remodelació de l’enllumenat de part del nucli antic del poble, les obres de recollida d’aigua de la pluja i reforma del passatge de les escoles, i els treballs del carrer Ginesta i el seu entorn.