L’Ajuntament signa un conveni amb l’associació de la Gent Gran per dinamitzar activitats

15/03/2022

Es farà una aportació anual de 5.000 € que permetrà abaratir el cost de les activitats que organitza el Casal.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga i l’Associació del Casal de la Gent Gran de Vilajuïga han signat recentment un acord que permetrà organitzar més activitats i a un preu més econòmic. L’acord consta d’una subvenció de 5.000 €, que cada any l’associació haurà de justificar a l’Ajuntament amb factures de les despeses realitzades.

El conveni es produeix després que l’Ajuntament hagi considerat que les activitats organitzades per aquesta associació siguin d’elevat interès general pel fet de dirigir-se a un col·lectiu d’especial vulnerabilitat. Així doncs, l’aportació s’ha fet tenint en compte el que s’inverteix en altres col·lectius, com és el cas dels joves a través de l’Espai Jove.

L’associació i l’Ajuntament han signat aquest conveni en el qual es recull la cessió del local de la Gent Gran (ubicat a la planta baixa del Centre Cívic) i també l’aportació econòmica. L’entitat haurà de lliurar però, la memòria de les activitats i la liquidació econòmica de l’any anterior, així com el pressupost, la programació de l’any en curs i l’horari d’ús de les instal·lacions per rebre la subvenció acordada.

El conveni tindrà una vigència d’un any prorrogable i, en paral·lel, es crearà una comissió de seguiment amb representants de les dues parts. L’Associació del Casal de la Gent Gran de Vilajuïga és una entitat sense ànim de lucre que organitza activitats culturals, lúdiques i socials per fer més activa la vida de la gent gran del poble i fomentar un envelliment actiu de la població, així com la seva participació a nivell comunitari.