L'Ajuntament rep diverses subvencions de la Diputació de Girona

30/08/2021

Dins el primer semestre de l'any s'han rebut aportacions econòmiques del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, pel foment de projectes i accions de promoció econòmica, pel cicle de concerts de música de cobla i dues més de Dipsalut.

 

Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona durant aquest primer semestre de 2021 són: 

- Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021

Ha subvencionat diferents actuacions per un import total de 54.255,79 €:

  • Sufragar despeses corrents derivades de l’energia elèctrica de l’enllumenat públic, de l’Escola i reparacions infraestructures i béns naturals: vies
    públiques per import de 44.327,50 €
  • Sufragar despeses culturals per import de 7.822,50 €
  • Sufragar despeses derivades de les noves tecnologies per import de 1.105,79 €
  • Sufragar despeses derivades del manteniment de camins per import de 1.000 €

- Peromentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

Sufragar les despeses derivades d’elaboració d’un mapa d’ús turístic en col·laboració amb el Parc Natural del Cap de Creus per import de 1.600 €

- Per al Cicle de Concerts de Música de Cobla 2021

Sufragar les despeses derivades de la contractació de l’Orquestra “Selvatana” a la Festa d’Homenatge de la Gent Gran per import de 3.000 €

Subvencions atorgades per Dipsalut

- En matèria de condicions i estils de vida 2021

Sufragar les despeses del programa “Vilajuïga es mou” per import de 7.650,29 €

Per actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2021

Sufragar les despeses de lluita i control de plagues, insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica i rosegadors per import de 1.942,63 €