L'Ajuntament de Vilajuïga rep 69.000 euros de la Diputació de Girona per obres i actuacions culturals

15/09/2022

 

L'Ajuntament de Vilajuïga ha rebut 69.000 euros en concepte de subvencions per part de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Per una part, s'han subvencionat actuacions relacionades amb diverses obres que s'han portat a terme al poble com la reurbanització del passatge de les escoles, i actuacions musicals com la de la Cobla de la Principal de la Bisbal a la Festa de la Gent Gran. 

Subvenció per al cicle de concerts de música de Cobla de la Diputació de Girona 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.000,00 € a l’Ajuntament de Vilajuïga per contribuir a sufragar el cost l'actuació de la Cobla de la Principal de la Bisbal, que va tenir lloc dintre de la celebració de la Festa de la Gent Gran. El cost total de l'actuació ha estat de 4.000,00 €.

Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 64.165,79 € a l’Ajuntament de Vilajuïga per contribuir a sufragar el cost de diferents actuacions.

La Diputació de Girona en el marc del programa de Cooperació Econòmica i Cultural de 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Vilajuïga, la següent subvenció:

  • DESPESES D’INVERSIÓ I DESPESES CORRENTS: Destinats a la millora de l'evacuació d'aigües plujanes de la reurbanització del passatge de les escoles i adequació de zona d'equipaments i zones verdes carrer Francesc Macià Fase I (44.327,50 euros).
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles culturals varis (7.822,50 euros).
  • DESPESES EN CAMINS: Sega i arranjament de camins municipals (1.000,00 euros ).
  • DESPESES EN NOVES TECNOLOGIES: Material informàtic (1.015,79 euros).

Aquest ajut, amb un import total de 64.165,79 euros, s’emmarca dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022.

Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut de 975,08 € a l’Ajuntament de Vilajuïga per contribuir a sufragar el cost de diferents actuacions per sufragar despeses per actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. Amb aquesta subvencions s'ha finançalt la compra de 30 aparcabicicletes i 2 aparcapatinets, amb un cost total de 1.950,16 €.