L’Ajuntament de Vilajuïga acorda una disminució de l’IBI

11/01/2021

La rebaixa del 0,60 al 0,55 comportarà una disminució dels ingressos de 35.000 euros. La modificació es va aprovar per unanimitat durant el ple celebrat el 9 de novembre.

 

L’Ajuntament de Vilajuïga ha acordat disminuir l’impost de l’IBI. Aquesta rebaixa del 0,05 % -passant del 0,60 al 0,55– ha estat possible després que el govern municipal proposes al ple la seva aprovació gràcies a l’evolució favorable de la situació econòmica del consistori.

La modificació de l’IBI al 0,55 implicarà que l’Ajuntament deixarà d’ingressar, respecte als anys anteriors, uns 35.000 euros. Aquesta modificació es va aprovar per unanimitat durant el ple municipal celebrat el 9 de novembre, amb els vots favorables de tots els grups municipals que integren l’Ajuntament.

Gràcies a un informe favorable per part de secretaria de l’Ajuntament, el qual analitzava les repercussions econòmiques de la mesura, i després de 30 dies d’exposició pública al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província sense haver rebut cap al·legació ni reclamació, la modificació del tipus d’IBI es considera aprovada definitivament.