FINALITZEN ELS TREBALLS D'ELIMINACIÓ DE L'OPUNTIA AURANTIACA DE L'ENTORN DE CAN NOGUERA I CAN CASADEVALL I PART DELS RODALS DETECTATS AL CARRER OÏDIUM

15/12/2023

L'Ajuntament de Vilajuïga ha realitzat els treballs per erradicar l'Opuntia Aurantiaca, espècie que amenaça el Parc Natural del Cap de Creus, en l'entorn de Can Noguera i Can Casadevall així com a part dels rodals detectats al voltant del carrer Oïdium

L'Ajuntament té la voluntat de col·laborar amb l'erradicació d'aquesta espècie al municipi, per aquest motiu es va sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona, d'acord amb la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per Ajuntaments – Línia 2 que ofereix, entre d'altres, suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l'eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l'àmbit municipal.

Cal esmentar que en els darrers anys el Parc Natural del Cap de Creus i l'Ajuntament de Vilajuïga han acomplert actuacions per l'eliminació de la planta en diversos punts del municipi.

Gràcies a aquesta actuació s'ha procedit a la neteja de l'entorn de Can Noguera i Can Casadevall així com a part dels rodals detectats al voltant del carrer Oïdium.

Donada la capacitat invasora de l'O. Aurantiaca queda palesa la necessitat de executar actuacions de manteniment i seguiment de la seva evolució a l'àmbit d'actuació. D'una banda, caldrà comprovar l'efectivitat de les actuacions executades i, d'altra banda, controlar el seu creixement i possible expansió.

 


Què és Opuntia Aurantiaca?
Aquesta espècie amb caràcter invasor és considerada una espècia molt problemàtica bé per la seva capacitat de dispersió al territori com per l'afectació a la salut pública, atès que les seves punxes poden ser agressives per persones i animals de companyia.