Exposició pública del projecte d'evacuació d'aigües plujanes

13/03/2021

Millora general de l'evacuació d'aigües plujanes i fase 1 de la reurbanització del passatge de les escoles.

 

D'acord amb l'aprovació inicial del projecte per part del ple, el passat 15 de febrer, qualsevol persona interessada per consultar el projecte i presentar-hi al·legacions durant el període d'informació pública de 30 dies a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província (18/02/21). 

Podeu consultar el projecte aquí