Canvis en la gestió de la llar d’infants Els Nins de Vilajuïga

17/11/2022

A partir d'ara la llar d'infants es gestionarà de forma externa, a través de l'empresa Orió Eduserveis SL, malgrat que l’Ajuntament supervisarà la gestió del personal i el desplegament del projecte educatiu iniciat el 2020.

 

L’empresa Orió Eduserveis SL ha guanyat el concurs públic per la gestió de la llar d’infants de Vilajuïga, fins ara gestionada directament des de l’Ajuntament. La decisió d’externalitzar aquest servei es va prendre després que el curs 2021-22 la gestió del personal es compliqués arran de diverses baixes i s’incrementessin molt els costos.

El mes de maig la directora de la llar va comunicar a l’Ajuntament la renúncia voluntària de la plaça, i a això s’hi va sumar la baixa d’una altra de les educadores i la voluntat de no continuar el següent curs de la tercera. Davant d’una situació molt complicada, l’equip de govern va decidir replantejar la gestió del centre i procedir a fer un contracte menor amb una empresa que gestiona diverses llars de la comarca per a què es fes càrrec del casalet d’estiu.

Veient el bon funcionament del casal d’estiu, en mans de l’empresa Orió Eduserveis SL, durant el mes de juliol el ple municipal va iniciar els tràmits per obrir la licitació del servei aprovant un estudi de viabilitat econòmica. El ple del mes de setembre va aprovar la licitació i el darrer ple ordinari del mes de novembre l’adjudicació del contracte.

A partir d’ara l’empresa Orió Eduserveis SL es fa càrrec del centre durant tres cursos escolars (fins al curs 2024-25). El cost del servei serà de 152.900,01 € pels tres cursos i l’empresa ha de subrogar el personal del centre educatiu. 

Malgrat la gestió indirecte de la llar, l’Ajuntament supervisarà la gestió de personal que faci l’empresa i el desplegament del projecte educatiu iniciat el 2020 amb la incorporació de l’anterior directora del centre. També s’han previst reunions trimestrals per valorar el compliment del servei. 

La llar d’infants Els Nins de Vilajuïga és considerada per part de l’Ajuntament un servei indispensable per a les famílies del municipi i el desenvolupament dels infants. L’evolució en els darrers anys ha estat molt positiva: el 2019 hi havia 6 infants i en aquests moments en són 22 a l’espera de les incorporacions que es puguin produir a principis d’any.