Reflexionem sobre l'habitatge - Març 2021

30/03/2021
Assemblea per Vilajuïga

A finals dels 2018 l’Assemblea per Vilajuïga va organitzar tres jornades participatives amb la voluntat de conèixer quins eren els aspectes estrictament municipals que preocupaven als veïns i veïnes. En una d’aquestes jornades, concretament la dedicada a reflexionar sobre tots els aspectes que fan referència al territori, una de les preocupacions que van sorgir va ser la de l’habitatge. Específicament es va recollir la idea que calia crear un parc immobiliari de lloguers per a què la gent jove no hagi de marxar fora per emancipar-se.

De fet, l’accés a l’habitatge, és una problemàtica coneguda i que preocupa a la població de Vilajuïga des de fa molts anys, ja que les possibilitats de trobar una vivenda de lloguer o de compra a preus assequibles són baixes.

Per a l’Assemblea aquest és un tema important també i en el programa elaborat per aquest mandat 2019-2023, es recullen 4 idees principals en relació a l’habitatge. En primer lloc, crear una borsa d’habitatge i també de locals i terrenys, tant de lloguer com de compra. En la proposta també s’inclou la convocatòria d’una mesa d’habitatge per articular les necessitats i interessos de tots els sectors implicats (propietaris, llogaters…). Per altra banda, es proposa fomentar la rehabilitació d’habitatges facilitant l’accés a ajudes i finalment, informar i potenciar els contractes de masoveria urbana (cedir un habitatge a canvi de que el llogater s’ocupi de la rehabilitació i manteniment).

Per tot això i per inquietuds noves que apareixen en debats interns posteriors, com la millora de l’eficiència energètica dels habitatges o l’accessibilitat als mateixos, l’Assemblea no s’ha quedat amb els braços creuats i des del govern s’ha començat a treballar en la qüestió, encarregant un Pla d’habitatge a una empresa especialitzada en aquest tipus de treball, ja que requereix una visió professionalitzada.

Amb l’ajuda d’aquest Pla es tindrà una diagnosi real de la situació, totalment necessària, que permetrà desenvolupar polítiques concretes en un futur, dirigides a solucionar les problemàtiques existents en relació a l’habitatge.