Opinió Junts per Vilajuïga - Març 2020

01/03/2020
Junts per Vilajuïga

Aprofitant aquest espai, el nostre grup de Junts x Vilajuïga voldria fer unes petites pinzellades sobre l’actualitat local.

Un dels primers temes que volem comentar, és que no s’ha baixat l’IBI. El nostre grup va votar en contra de que l’actual equip de govern no baixés l’IBI en els pressupostos d’aquest any 2020. En la passada legislatura Assemblea X Vilajuïga, va estar insistint en què l’IBI no era la solució  als problemes de finançament de l’Ajuntament i que hi havia altres maneres de buscar  finançament. I  quina ha estat la nostra sorpresa que quan ells estant governant , “d’aquestes altres maneres” no n’hem vist cap ; ja que han continuat mantenint l’impost de l’IBI – que ells mateixos els de l’ Assemblea x Vilajuïga,  havien dit tantes i tantes vegades que es podia baixar-  en una situació en què les arques municipals si que ho permeten ara.

En l’anterior legislatura, si que l’Ajuntament es va veure obligat a pujar-lo, per poder anivellar la situació financera de l’ens, per causes derivades d’una situació heretada; però a mesura que la situació es va anar normalitzant en els següents exercicis, l’anterior equip de govern si que va anar baixant l’IBI , i sempre intentant mantenir la proporció justa  que permetés l’equilibri entre el que s’ingressava per aquest impost i que revertís en obres i millores en el poble. Això sempre es va tenir que dur a terme, evidentment sense el recolzament del grup d’AxV a l’oposició.  I en aquest exercici en que AxV està governant a l’Ajuntament, no s’ha baixat ni una dècima.

Per altra banda també hem vist en l’equip de govern una manca d’implicació en la sostenibilitat, hem trobat a faltar en els pressupostos aprovats una falta d’implicació en la implantació de  bonificacions com es fan en altres ajuntaments,o bé en  l’aplicació de mesures per pal·liar els efectes del canvi climàtic o  partides destinades a inversions del propi ajuntament per  afavorir l’autoconsum, el compostatge…

S’ha iniciat  recentment el desplegament de la fibra òptica al nostre municipi,  una obre molt esperada i que ja nosaltres en l’anterior legislatura  hi vàrem treballar intensament  per fer-ne una realitat el més aviat possible ; però quina ha estat la nostra sorpresa al veure que ara no només una empresa n’assumirà el desplegament com estava previst inicialment; si no que ara una altra empresa, també  n’ha començat el desplegament . La  primera empresa  va passar per les cases a demanar els normals permisos per poder penjar el cablejat a les façanes. Ara aquesta segona empresa no ha passat a demanar els pertinents permisos als propietaris. Molts veïns ens han fet arribar la seva inquietud sobre aquest tema, ens demanen perquè no els hi han demanat el permís i qui són aquesta gent. Creiem quedesde l’Ajuntament, el més lògic que podien  haver fet per evitar aquest malestar entre els veïns ; hagués estat el fet d’avisar als veïns afectats, perquè tothom enténque a ningú li agrada trobar un senyor enfilat en una escala a la façana de casa seva sense saber ni qui és i què hi fa. Creiem que per part de l’Ajuntament  hi ha hagut una manca de comunicació als veïns i una falta de transparència per el que fa al desplegament de la fibra òptica per part d’aquesta segona empresa.

I per últim insistirem  altra vegada en la manca de neteja en algunes zones del poble, tant per el que fa a la neteja dels carrers com per el que fa a les zones enjardinades i que dona una imatge de deixadesa en  algunes zones del poble.