Opinió Assemblea per Vilajuïga - Setembre 2019

01/09/2019
Assemblea per Vilajuïga

El naixement d’Assemblea per Vilajuïga entre finals del 2014 i principis de 2015 està marcat per una idea bàsica: el moviment assembleari i la participació ciutadana. Aquesta forma de treballar ha marcat l’existència de l’Assemblea des dels seus inicis, donant veu a totes les persones que s’han implicat en el projecte durant aquests anys, i establint un mètode de treball i de presa de decisions que volem traslladar també a la gestió municipal.

Per exemple, per elaborar els programes electorals, l'Assemblea busca la implicació de tots els agents i entitats vinculades amb la temàtica que es vol treballar. Per comissions, que fan referència a grans àrees, es realitza un treball a fons de diagnosi de la situació i es realitzen entrevistes amb els agents implicats, al cap i a la fi els que millor coneixen la realitat d'aquella temàtica, per recollir idees i propostes que després es debaten a l'assemblea.

Pensant en el mandat 2019-2023 a més a més, si ho recordeu, es van organitzar unes Jornades Participatives: Com voleu Vilajuïga en el futur? Tres jornades, dedicades a tres grans àmbits (persones, territori i finançament municipal), que van comptar amb la participació i l'aportació de propostes de molts veïns i veïnes.

O per exemple, l'elecció dels representants de l'Assemblea a la llista electoral també és un bon exemple de participació ciutadana. En un primer moment es fa una proposta de noms, i els assistents a l'assemblea escullen qui són les persones que millor els poden representar. Un cop aquestes persones accepten o no formar part de la llista electoral, aquesta se sotmet a la votació de tots els veïns i veïnes del municipi, per acabar confeccionant l'ordre de la llista definitiva amb el representant més votat com a cap de llista.

Una altra línia important de l'Assemblea és la informació oberta. I això s'aconsegueix mitjançant la difusió d'informació per diferents canals. A part de les xarxes socials, l'Assemblea ha arribat a totes les cases mitjançant la distribució del butlletí (13 exemplars en 4 anys), i a nivell de política del consistori, amb la gravació i difusió de tots els plens municipals.

Així doncs, i molt agraïts per la confiança donada en les passades eleccions, l'Assemblea ha començat a implementar aquesta filosofia en la gestió municipal i amb pocs mesos l'equip de govern ja ha demostrat que això és possible. Uns bons exemples són la Festa Major amb més participació i presència de les entitats. També les Jornades culturals i de Lleure del passat agost, amb molta implicació de les associacions. La creació del registre d'entitats (i en breu la Taula d'entitats per treballar conjuntament entre totes les associacions). I també, i només per posar alguns exemples, la creació de les comissions informatives, perquè els partits de l'oposició estiguin informats abans dels plens municipals, i l'obertura d'aquests a la participació del públic assistent. 

Per part de l'Assemblea només dir-vos: volem construir un poble actiu, viu, en el que tothom se senti cridat a participar, en el que tothom rebi el mateix tracte i ningú se senti discriminat. Un poble atractiu per viure-hi i per gaudir-lo.

Per tot això, us animem a participar activament en la vida del poble!