La cultura ens farà lliures - Setembre 2020

01/09/2020
Assemblea per Vilajuïga

“.... seguint el llegat de Paulo Freire, és important tenir present que l’educació consisteix en intervenir en el món amb l’objectiu de canviar-lo. Més que mai cal iniciar el camí cap a una educació emancipadora que permeti crear subjectes capaços de pensar per si mateixos. Com remarca la filosofa Marina Garcés (2017), l’essència d’una educació emancipadora recau en la voluntat que tenim per “aprendre a aprendre”. Aprendre comporta aprendre a estimar allò que volem compartir i mostrar al món.” (1)

Per les persones de l’Assemblea per Vilajuïgala cultura en la seva accepció més global i l’educació de les persones ens han semblat temes prioritaris en la vida de qualsevol comunitat i especialment en pobles petits com el nostre. En aquest sentit, una vegada al govern del’Ajuntament hem intentat impulsar, tant com ha estat possible, polítiques encaminades a potenciar-les.

En aquests darrers mesos, amb plena crisi de la pandèmia de la Covid-19, a la Llar d’infantsque considerem que és  un servei essencial –malgrat que sigui deficitari– s’hi han fet les tasques de manteniment que calien, i tenint en compte que ara encara ens trobem enmig del procés de selecció per a la plaça de director/a, l’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’estructura organitzativa fins el moment de l’obertura.

Pel que fa a l’escola, pal de paller de la vida d’un poble,ja que és el lloc on tota la mainada es socialitza, es relaciona i on se la forma per afrontar la vida adulta amb unes mínimes garanties –en definitiva és l’espai on tota la comunitat educativa pot ajudar a fer els futurs ciutadans– des de l’ajuntament s’ha intentat col·laborar i fer totes les millores que l’equip directiu havia proposat.

Hi ha també un tema nouque creiem important  pel que fa a educació, relació entre pobles veïns i de forma tangencial per l’economia de Vilajuïga. A partir d’unes converses entre la Direcció de l’Institut Illa de Rodes de Roses, els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilajuïga aquest curs 2020-2021 hi haurà a Vilajuïga dos grups de Cicles Formatius de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva que s’ubicaran en espais municipals.

Pensem que cal seguir per aquest camí i, com és natural, en la mesura que les possibilitats pressupostaries ho permetin avançar encara més. La cultura i l’educació de tothom (petits i grans) s’ho val. Com deia el poeta, la cultura ens farà lliures.

 

(*1) La influènciade la cultura i les arts en l’educació

Inés CrosasRemón Becària del Programa d’Estudis i Assessorament Cultural del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.