FEM PROPOSTES AL NOU EQUIP DE GOVERN! - Març 2020

01/03/2020
Esquerra Republicana

  El 28-10-19, ERC Vilajuïga va  entrar a l’Ajuntament, una proposta d’inversions i d’accions, que considerem que s’havien de preveure  en el pressupost per executar durant el 2020 i que nosaltres no vàrem acabar. (L’oposició a més de criticar i fiscalitzar a l’equip de govern,  pot fer propostes). Us les detallem:                                                                                               

-C / Farigola. Acabar l’enllumenat.

-Obertura del c/ Roger de Llúria fins al c/ Oídium. El c/ Oídium és un cul de sac que comença al c/ Mendizàbal  amb molts veïns.  Aquesta situació pot complicar situacions d’emergència i també avaries en les xarxes de serveis. És prioritari donar-li una nova sortida que enllaçaria amb l’antiga ctra. de Roses. Tenim concedida  una subvenció amb el Consell Comarcal.  El 50% del cost del projecte,  l’assumeix el Consell Comarcal, amb 4.000 €, que s’encarregaran de fer el topogràfic i el projecte d’obertura.  (Aquest projecte de moment està parat. Hi ha persones dins de l’equip de govern, que els afecta directament. Restem a l’espera que ens diguin quina és la decisió final.)                                      

-Continuar amb el Pla de millora de l’enllumenat públic.    

-Continuar la negociació del conveni per sufragar les despeses corrents de l’escola municipal de Vilajuïga amb l’Ajuntament de Pedret i Marzà.                                                                              

-Destinar diners, per les Associacions i Entitats del poble.

-Destinar diners, per als esportistes d’elit de Vilajuïga.                                                              

-Destinar partida del 100% del manteniment de la franja de protecció contra-incendis i no generar cap taxa als veïns.                                                               

-Baixar l’IBI per l’any 2020.

VOTEM NO, AL PRESSUPOST 2020

El 25-11-19, celebrem un Ple Ordinari amb l’aprovació del pressupost per aquest any 2020!

Assemblea per Vilajuïga (avui al Govern), any rere any, es queixaven que el pressupost estava ”inflat”, que calia fer un Pla d’Ajust, rebaixant partides innecessàries (segons ells)…  Doncs per sorpresa de tots, no s’ha fet cap Pla d’Ajust i en lloc        d’abaixar el pressupost, l’han apujat aquest any!  Concretament 69.548,26 €

En el  programa electoral d’Assemblea deia: “Si aconseguim reduir 32.000 € de despeses, podem triar entre abaixar l’IBI al 0’55% o millorar les condicions de vida del poble amb inversions. HO DECIDIREM CONSULTANT ELS VEÏNS!!!                  

Parlant de l’IBI. L’economia de l’Ajuntament de Vilajuïga, es va recuperant, i en conseqüència el gravamen de l’IBI, pot baixar. Recentment, han amortitzat part del préstec,  per import de 114.773,45€. Veiem la necessitat i possibilitat de baixar el percentatge de l’IBI, per aquest any 2020.

Resumint: Ni han reduït el pressupost, ni han abaixat l’IBI, ni han fet la consulta amb els veïns! (Com deien al seu programa electoral)

Votem en contra!  El Pressupost, evidentment,  va endavant  amb els vots de l’equip de Govern.