Dòlmens de Vilajuïga

Introducció: Un dòlmen és un sepulcre megalític prehistòric destinat a allotjar un o diversos individus. La majoria consten de tres o més pedres verticals, que en sostenen una d’horitzontal, formant una cambra. Originalment es trobaven coberts de terra o pedres conformant un túmul, tot i que actualment el recobriment s’ha perdut en molts casos, deixant exposada l’estructura del Dòlmen.

Localització: La majoria dels dòlmens de Vilajuïga es troben localitzats al paratge de la Coma de l’Infern

Descripció: A Vilajuïga, en el paratge de la Coma de l’Infern, podem trobar una bona quantitat de Dòlmens els quals són: Dòlmen de la Carena: El Dolmen de la Carena és un sepulcre de corredor, amb cinc lloses verticals i una de coberta amb l’entrada orientada al sud-oest.

 

Dòlmen de les ruïnes: A continuació del Dòlmen de la Carena trobem el Dolmen de les Ruïnes, que encara conserva sis lloses dempeus i dues de coberta. Molt probablement es tractava d’un supulcre de corredor, estan orentada cap al sud-oest la seva obertura.

Dòlmens Caigut I: Es tracta també d’un sepulcre de corredor amb planta trapezoïdal, però les seves lloses i la coberta han caigut, tot i que es troben els elements in situ.

Dòlmen Caigut II: A poca distància del Dòlmen Caigut I, es troba un altre exemplar de Dolmen de Corredor, també caigut.

Dòlmen de la Talaia: Aquest Dòlmen de tipus galeria, conserva cinc lloses verticals i una coberta. De la mateixa manera que els altres Dolmens, es troba orientat vers el sud-oest.

Dòlmen del Garrollar: És un sepulcre de Corredor, amb caixa rectangular. Aquest megàlit ha passat per diverses etapes i ha estat modificat per ser utulitzta com a barraca.

 

Història: La major part dels Dòlmens daten del principis del Neolític (del 4.000 al 3.000 A.c.), tot i que el més antics es remunten al fa 7.000.

 

Dolmen de les Ruïnes Dolmen de la Talaia Dolmen de la Carena Dolemes de les Ruines